PĘTLA ŻUŁAWSKA I ZATOKA GDAŃSKA
Postąp prac w porcie jachtowym w Krynicy Morskiej

Postęp prac w porcie jachtowym w Krynicy Morskiej

Do końca 2022 roku w porcie jachtowym w Krynicy Morskiej zostaną zrealizowane dwie kluczowe inwestycje związane z zagospodarowaniem zaplecza mariny i przedłużeniem pirsu pasażerskiego

Obie inwestycje to spełnienie postulatów środowiskach żeglarskich, ale też kolejny krok we wzroście atrakcyjności turystycznej regionu i podniesienie jakości usług i wykorzystanie walorów i potencjału miasta. Obecnie trwają prace montażowo – instalacyjne w nowobudowanym hangarze oraz utwardzany jest plac do zimowania jachtów.

Z kolei w ramach projektu „Krynica Morska – rozbudowa pirsu pasażerskiego w morskim porcie rybackim” zakończono roboty związane z zasypem grodzy, kontynuowano wykonywanie chudego betonu, montaż szalunków na odpowiednich sekcjach. Nadal są kontynowanie prace związane z umocnieniem skarpy nabrzeża, dzięki której będzie możliwość wydłużenia o 50 m linii postojowej  dla statków.  Przewidziano też prace podczyszczeniowe, umocnienie wschodniego odcinka brzegu Basenu Północnego (o długości 91 metrów) i północnego brzegu Basenu Północnego.

budowa pirsu pasażerskiego Krynica Morska

W planach jest też wybrukowanie prawie 200 metrów pobliskiej drogi wraz z nowym oświetleniem, oraz budowa parkingu na 22 samochody. Projekt ten  jest komplementarny z inwestycją Gminy Miasta Krynica Morska pn. „Pętla Żuławska – rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej”, współfinansowanej ze środków UE w ramach RPO WP 2014 – 2020.

Logotypy - Fundusze Europejskie, RP, UMWP, UE 2

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Turystyki pod numerem 58 326 83 50
lub adresem e-mail dt@pomorskie.eu

Adres siedziby

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Turystyki
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk