I Forum Rowerowe na Warmii i Mazurach

I Forum Rowerowe na Warmii i Mazurach

Z okazji Światowego Dnia Roweru Lidzbark Warmiński stał się miejscem gdzie wiele polskich regionów i ministerstwo mogło podzielić się dokonaniami jak i planami związanymi z rozwojem szlaków i tras rowerowych

W wydarzeniu  uczestniczyli przedstawiciele środowisk zajmujących rozwojem i promocją turystyki rowerowej na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym., przedstawiciele nowych trendów, krajowych i regionalnych planów strategicznych związanych z rozwojem sieci tras rowerowych.

Swoje spostrzeżenie do realizowanych działań mogli przedstawić blogerzy jak i organizatorzy rajdów rowerowych wskazując dobre rozwiązania oraz kierunki działań, które wymagają większej uwagi i wzmocnieniu.

Marcin Kozioł, Fundacja „Polska na Rowerze”  I Forum Rowerowe

I Forum Rowerowe na Warmii i Mazurach było skierowane do przedstawicieli samorządów lokalnych z terenu Warmii i Mazur, przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji kultury, miejsc przyjaznych rowerzystom, a szczególnie – do wszystkich miłośników aktywności rowerowej. Przedsięwzięcie ma mieć charakter cykliczny – forum będzie organizowane w Światowy Dzień Roweru co roku w innej miejscowości w województwie warmińsko-mazurskim.

W forum wzięli również udział uczestnicy wizyty studyjnej w ramach projektu „CBСycle: Transgraniczne trasy rowerowe dla zrównoważonego rozwoju i zachowania dziedzictwa kulturowego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. Jej celem była prezentacja dostępności i wykorzystania obiektów dziedzictwa kulturowego w tworzeniu oferty turystycznej skierowanej do turysty rowerowego oraz wymiana doświadczeń związanych z planowaniem i rozwojem szlaków rowerowych.

Wizyta studyjna w ramach projektu „CBCycle: transgraniczne trasy rowerowe dla promocji i zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego”

Pierwszego dnia wizyty odbył się rajd rowerowy na trasie Lidzbark Warmiński-Stoczek Klasztorny. Kolejny dzień rozpoczął się spacerem po mieście z przewodnikiem. Następnie grupa uczestników została podzielona na dwa zespoły, które zamiennie zwiedzały Muzeum Warmińskie w formie gry zamkowej pt. „Poszukiwanie skarbu Kustosza” oraz uczestniczyły w pokazie czepców warmińskich wpisanych na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, objętego konwencją UNESCO. Dodatkową atrakcją był występ Zespołu Tańca Ludowego Perła Warmii.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Turystyki pod numerem 58 326 83 50
lub adresem e-mail dt@pomorskie.eu

Adres siedziby

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Turystyki
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk