PĘTLA ŻUŁAWSKA I ZATOKA GDAŃSKA
Budowa „ściany w wodzie” w Nowym Dworze Gdańskim

Budowa "ściany w wodzie" w Nowym Dworze Gdańskim

Trwają prace remontowo-budowlane w zakresie adaptacji pomieszczeń przyziemia (pod tarasem) Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim pod przyszły Bosmanat

Powiat Nowodworski w ramach projektu „Pętli Żuławskiej – poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną”, realizuje kolejne zadanie dot. budowy przystani żeglarskiej przy starostwie tzw. „ściana w wodzie”.  W obecnej chwili trwają prace remontowo-budowlane w zakresie adaptacji pomieszczeń przyziemia (pod tarasem) Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim.  W wyremontowanym obiekcie będą mieściły się  m.in. sezonowy bosmanat z bezobsługową toaletą z prysznicami oraz dużą suszarnią. Dodatkowo zbudowany zostanie pomost pływający o długości 36 metrów.

Z kolei w ramach zagospodarowania terenu i tarasu przystani zainstalowane zostaną elementy wypoczynkowe takie jak wiaty z ławo-stołami, stojaki na rowery oraz przybornik podstawowych napraw np. klucze płaskie, imbusowe, pompka.

Budowa przystani żeglarskiej w Nowym Dworze Gdańskim

Powstająca przystań żeglarska w Nowym Dworze Gd. jest jednym czterech zadań mających przyczynić się do rewitalizacji  rzeki Tugi jako turystycznego szlaku żeglugowego i włączenie jego w sieć Pętli Żuławskiej.  Cel ten w znacznej części został już osiągnięty. Uruchomiono mosty zwodzone w Nowym Dworze Gd i Tujsku, trwa budowa wspominanej przystani  jak i przebudowa mostu zwodzonego w Żelichowie. Jest duża szansa, że 2023 roku wodniacy będą mogli w pełni korzystać z nowej drogi wodnej.

Wstępny termin zakończenia inwestycji to III kwartał 2022 roku.

Inwestycja realizowana jest w ramach przedsięwzięcia strategicznego Województwa Pomorskiego Rozwój oferty turystyki wodnej w obrębie Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej przy współfinansowaniu ze środków UE w ramach RPO WP 2014 – 2020.

Logotypy - Fundusze Europejskie, RP, UMWP, UE 2

 

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Turystyki pod numerem 58 326 83 50
lub adresem e-mail dt@pomorskie.eu

Adres siedziby

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Turystyki
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk