Obradował Zespół Ds. Mobilności Rowerowej przy Konwencie Marszałków Województw RP

Obradował Zespół Ds. Mobilności Rowerowej przy Konwencie Marszałków Województw RP

We wtorek 10 maja w Kielcach obradował, działający przy Konwencie Marszałków Województw RP, Zespół do spraw mobilności rowerowej

Uczestnicy spotkania zajęli się m.in. pracą nad projektem stanowiska Konwentu Marszałków Województw RP w sprawie turystycznych znaków z grupy R-4 oraz możliwościami współpracy przy realizacji inwestycji rowerowych z Lasami Państwowymi oraz Polską Organizacją Turystyczną. W obradach uczestniczył członek Zarządu Województwa Tomasz Jamka oraz Tomasz Fitas, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Obrady Zespołu ds. Mobilności Rowerowej przy Konwencie Marszałków Województw RP, Prezes ROT Marcin Pietak

W spotkaniu wzięli udział:

  • przedstawiciele urzędów marszałkowskich z całej Polski
  • Marek Dworak, reprezentujący ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, pełnomocnik ds. ruchu rowerowego i bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • Marcin Różycki, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej,
  • Marcin Piętak, Prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego
  • Krzysztof Maksel, polski kolarz, olimpijczyk
  • Kalina Juszczyk, Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

Problematyka turystyki rowerowej, ścieżek dedykowanych cyklistom jest bardzo bliska gospodarzom województwa świętokrzyskiego – podkreślił członek Zarządu Tomasz Jamka.

Spotkanie Zespołu ds. mobilnosci przy Konwencie Marszałkow Wojewodztw RP

Zespół podczas obrad zapoznał się z koncepcją przebiegu tras rowerowych na terenie województwa świętokrzyskiego, rozmawiał o możliwości pracy nad tzw. specustawą rowerową. Zajęto się także analizą warunków współpracy z Lasami Państwowymi w zakresie możliwości i sposobu realizacji inwestycji rowerowych na terenach leśnych. Dyskusja dotyczyła także współpracy z Polską Organizacją Turystyczną w zakresie koordynacji tras EuroVelo w Polsce oraz zakresie rozwoju i promocji tras rowerowych.

Spotkanie Zespołu ds. mobilnosci przy Konwencie Marszałkow Wojewodztw RP

Podczas dwudniowego posiedzenia Zespół zajął się także wypracowaniem jednolitych ogólnopolskich standardów certyfikacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom oraz kwestii dotyczących oznakowania tras rowerowych.

Źródło: https://www.swietokrzyskie.pro/obradowal-zespol-ds-mobilnosci-rowerowej/

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Turystyki pod numerem 58 326 83 50
lub adresem e-mail dt@pomorskie.eu

Adres siedziby

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Turystyki
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk