Pomorskie obiekty noclegowe

Pomorskie obiekty noclegowe

Jak podaje GUS, w Polsce w roku 2021 z turystycznych obiektów noclegowych skorzystało ponad 22 mln turystów, którym udzielono 62,8 mln noclegów

W porównaniu z 2020 r. było to odpowiednio o 24,2% i 22,3% więcej.

Największą liczbę turystów obsłużyły obiekty noclegowe w województwach:

 1. Małopolskim – 3,2 mln,
 2. Mazowieckim – 3,0 mln
 3. Zachodniopomorskim, Dolnośląskim i Pomorskim – ponad 2 mln turystów.

W porównaniu z rokiem 2020 wzrost liczby turystów korzystających z bazy noclegowej odnotowano we wszystkich województwach, w tym największy wystąpił w województwie mazowieckim (o 43,0%), a najmniejszy w warmińsko-mazurskim (o 7,3%).

Podobnie jak w latach poprzednich, także w 2021 r. najwięcej noclegów udzielono w województwach:

 1. Zachodniopomorskim – 11,9 mln
 2. Małopolskim – 8,8 mln
 3. Pomorskim – 8,0 mln.

Wyżej wymienione województwa odpowiadają za niemal połowę (45,7%) noclegów udzielonych w turystycznych obiektach noclegowych w Polsce.

Noclegi udzielone w sezonie letnim (lipiec i sierpień) stanowiły 39,3% wszystkich noclegów udzielonych w 2021 r. i w porównaniu z poprzednim rokiem było ich więcej o 24,9%.

Województwo Pomorskie należy do 5 regionów z najliczniejszą bazą obiektów hotelarskich w Polsce.

Liczba obiektów hotelarskich w województwach, rok 2021.

 1. Małopolskie – 579
 2. Dolnośląskie – 399
 3. Mazowieckie – 303
 4. Wielkopolskie – 291
 5. Pomorskie – 275
 6. Śląskie – 250
 7. Zachodniopomorskie – 183
 8. Podkarpackie – 164
 9. Kujawsko-pomorskie – 157
 10. Lubelskie – 156
 11. Łódzkie – 144
 12. Świętokrzyskie – 142
 13. Warmińsko-mazurskie – 142
 14. Lubuskie – 90
 15. Opolskie – 76
 16. Podlaskie – 61

W pomorskim najliczniejszą grupę obiektów hotelarskich (zwanych skategoryzowanymi) stanowią hotele.

Rys.1. Rodzaje obiektów hotelarskich w woj. pomorskim

 

Z pośród hoteli najwięcej jest tych w kategorii *** (trzy gwiazdki)

rys. 2 Liczba i rodzaj skategoryzowanych hoteli w Pomorskim

 

Województwo Pomorskie może się też pochwalić dużą liczbą innych obiektów świadczących usługi hotelarskie.  Łączna liczba obiektów zewidencjonowanych w gminnych ewidencjach innych obiektów wynosi 11 052, w tym ponad 7 500 to obiekty sezonowe. Łączna liczba miejsc noclegowych to prawie 220 tys.

Pomorskie gminy z największą liczbą zarejestrowanych obiektów to:

Władysławowo          3 251
Gdańsk                        1 203
Jastarnia                     1 023
Sopot                            626
Stegna                          510
Łeba                              469
Ustka Miasto               404
Ustka Gmina               365
Krynica Morska          362
Sztutowo                      189

Rys. 3. Łączna liczba obiektów i miejsc noclegowych w województwie Pomorskiem, rok 2021

 

 

rys. 4 Porównania w okresie 5 lat liczby innych obiektów świadczących usługi hotelarskie w województwie Pomorskim

 

rys. 5 Inne obiekty hotelarskie w Trójmieście, rok 2021

 

rys. 6 Baza noclegowa w Trójmieście, rok 2021

Ważne
1. Obiekty noclegowe dzielimy na:

 • obiekty hotelarskie – hotel, motel, pensjonat, kemping (camping), dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko – których zaszeregowania dokonuje, nadaje kategorię oraz prowadzi ewidencję marszałek województwa;
 • inne obiekty świadczące usługi hotelarskie, których ewidencję prowadzi wójt (burmistrz, prezydent) właściwy ze względu na miejsce ich położenia

2. GUS do analizy zbiera dane z obiektów posiadających co najmniej 10 pokoi

 

Źródła:

 1. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/turystyka/wykorzystanie-turystycznej-bazy-noclegowej-w-polsce-w-2021-r-,6,32.html
 2. gov.pl/cwoh.
 3. opracowania własne

 

 

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Turystyki pod numerem 58 326 83 50
lub adresem e-mail dt@pomorskie.eu

Adres siedziby

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Turystyki
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk