ADFC – analiza minionego roku rowerowego

ADFC - analiza minionego roku rowerowego

Niemiecki Klub Rowerowy corocznie przeprowadza analizę rynku rowerowego. W ocenie minionego sezonu rowerowego 2021 r. wzięło udział prawie 10 300 uczestników

Chociaż analiza dotyczy przede wszystkim Niemiec, ponieważ Niemcy są dominującym rynkiem rowerowym w Europie, to jest to ważny wskaźnik dla całego rynku turystyki rowerowej.

Rośnie liczba rowerzystów
W 2021 r. na rowerowe wakacje wyjechało około 4 mln Niemców. To nie tyle co przed rokiem 2019 (ok. 5,5 mln rocznie), ale o 500 tys. osób więcej niż w 2020 roku. Można przypuszczać, że liczba rowerzystów będzie nadal rosła.

Motywacja
80% uczestników ankiety stwierdziło, że głównym powodem wyjazdów rowerowych jest lepsze poznanie kraju i jego mieszkańców. 67% woli wypoczynek w formie aktywnego ruchu, 52% chce podróżować w sposób przyjazny dla środowiska, a 48% robi to ze względu na swoje zdrowie.

Infrastruktura jest kluczowa
Aż 70% jednodniowych rowerzystów stwierdziło, że dobre trasy rowerowe są najważniejsze przy planowaniu podróży, a 66% uczestników docenia bezpieczeństwo. Ważne są również atrakcje na trasie (57%) i postoje na trasie (40%).
Bezpieczeństwo na drodze jest decydującym czynnikiem dla 70% uczestników, a 66% docenia wysokiej jakości trasy rowerowe. Aż 71% uczestników wybiera kierunek według atrakcji i atrakcje na trasie, a niespodziewanie wysoki odsetek, bo aż 61%, ceni sobie noclegi przyjazne rowerzystom.

Więcej na rowerze w czasie wolnym
Aż 42 mln Niemców (około połowa z 83 mln ogółu) przynajmniej raz w 2021 r. wybrało się na wycieczkę rowerową. Wskazuje to, że rośnie udział jazdy na rowerze jako formy spędzania czasu wolnego. Znajduje to również odzwierciedlenie w zakupach, gdzie do 24% osób korzystających z rowerów w Niemczech kupiło nowy rower w 2021 r., z czego prawie połowę stanowiły rowery elektryczne.
Wzrost zakupów rowerów elektrycznych widać także w Polsce na podstawie wykonanych badań przez jedną z polskich firm rowerowych.

Więcej rowerów elektrycznych
 42% ankietowanych korzysta z e-roweru na wakacjach. To znaczny wzrost o 10 punktów procentowych w porównaniu z poprzednim rokiem. To kolejny znak znaczącego trendu. Pokazuje to również, że rowery elektryczne sprawiają, że jazda na rowerze jest bardziej atrakcyjna dla większej liczby osób, przy czym 72% użytkowników e-rowerów docenia, że ​​mogą jeździć na dłuższych dystansach, a 53%, że podróżują po bardziej wymagających terenach pagórkowatych.

Poniższe aspekty były szczególnie ważne przy planowaniu wycieczek rowerowych:

  • 71% ankietowanych zabytki/atrakcji na trasie
  • 70% ankietowanych bezpieczeństwo na trasie (np. oddzielne trasy o mniejszym natężeniu ruchu)
  • 66% ankietowanych przejezdność trasy (np. powierzchnia i szerokość trasy)
  • 61% ankietowanych zakwaterowanie przyjazne rowerzystom
  • 48% ankietowanych oferta gastronomiczna
  • 37% ankietowanych dostępność komunikacji miejskiej
  • 32% ankietowanych łatwa topografia, płaska trasa
  • 30% ankietowanych tematyczny projekt trasy
  • 17% ankietowanych wyzwania topograficzne
  • 13% ankietowanych usługi rowerowe na trasie rowerowej, np. stacje ładowania, naprawa/ konserwacja, wypożyczalnia rowerów

 

Perspektywy na rok rowerowy 2022
68% turystów rowerowych planuje wycieczkę rowerową w 2022 roku, 28% wciąż jest niezdecydowanych. 76% planuje wycieczkę rowerową w Niemczech, a 26% w Europie.

Dane do analizy podróży rowerem ADFC są zbierane między listopadem i styczniem poprzez ankiety online. Część danych jest generowana przez dwa zamknięte krajowe panele reprezentatywne; druga część jest zbierana podczas otwartej ankiety publikowanej za pośrednictwem kanałów komunikacyjnych ADFC.
Zródło:https://www.adfc.de/artikel/adfc-radreiseanalyse-2022

Wyniki analizy trasy rowerowej ADFC 2022 (.pdf, 3 MB)

Analiza podróży rowerem ADFC 2022 (.pdf, 2 MB)

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Turystyki pod numerem 58 326 83 50
lub adresem e-mail dt@pomorskie.eu

Adres siedziby

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Turystyki
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk