POMORSKIE SZLAKI KAJAKOWE
Przystań i przenoska kajakowa w Redzie

Przystań i przenoska kajakowa w Redzie

Nad rzekę Reda w Miejskim Parku Rodzinnym w Redzie doposażono w elementy małej architektury  istniejącą przystań kajakową

 Zakres dotyczył wykonania tablicy informacyjno-promocyjnej, znaku informacyjnego i wiaty o średnicy 6 metrów. Kluczowym zadaniem było również wykonanie przewózki celem pokonania przeszkody w postaci jazu piętrzącego  wody rzeki na potrzeby hodowli ryb.  Wykonano miejsce do wyjmowania przy ul. Kazimierskiej i wodowania kajaków przy ul. Nowej, które składa się  ze schodów terenowych,  pomostów pływających. Postawiono również  2 znak informacyjne. Obecnie przenoska/przewózka  dla kajaków liczy 400 m.  Obie inwestycje zostały zrealizowane w ramach  projektu Pomorskie Szlaki Kajakowe – Meandry Północy, Rzeka Reda – Gmina Miasto Reda objętym współfinasowana ze środków unijnych w ramach RPO WP 2014 – 2020. 

Realizacja projektu, polegającego na budowie dwóch przystani kajakowych oraz na zagospodarowaniu jej otoczenia, przyczyniła się  do ukierunkowania ruchu kajakowego. Nowa infrastruktura z pewnością zachęci turystów do odwiedzenia tych terenów.

Logotypy - Fundusze Europejskie, RP, UMWP, UE 2

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Turystyki pod numerem 58 326 83 50
lub adresem e-mail dt@pomorskie.eu

Adres siedziby

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Turystyki
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk