Pejzaż - stock photo

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert pod nazwą: „Rozwój turystyki i krajoznawstwa w województwie pomorskim w roku 2021 – wsparcie zadań dotacją do 20 000 zł”

22.03.2021
Daria Grabska
Daria
Grabska
AUTOR
Daria Grabska
Daria
Grabska
22.03.2021

Informujemy o rozstrzygnięciu przez Zarząd Województwa Pomorskiego, uchwałą nr 266/234/21 z dnia 18 marca 2021 r., otwartego konkursu ofert pod nazwą „Rozwój turystyki i krajoznawstwa w województwie pomorskim w roku 2021 - wsparcie zadań dotacją do 20 000 zł"

Treść uchwały nr 266/234/21 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 18 marca 2021 r. wraz z listą beneficjentów (będącą załącznikiem do niej) stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

W razie pytań dotyczących podpisywania umów prosimy o kontakt: Małgorzata Wojtowicz, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Turystyki, tel. 58 3268356; e-mail: m.wojtowicz@pomorskie.eu

 

 

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Turystyki pod numerem 58 326 83 50
lub adresem e-mail dt@pomorskie.eu

Adres siedziby

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Turystyki
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk