Wykrzyknik

Wsparcie branżowe udzielane w ramach Tarczy antykryzysowej

19.03.2021
Tomasz Legutko
Tomasz
Legutko
AUTOR
Tomasz Legutko
Tomasz
Legutko
19.03.2021

Wojewódzki Urząd Pracy informuje o możliwości uzyskania wsparcia na rzecz ochrony miejsc pracy w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Kto może skorzystać z dofinansowania?

  • Z instrumentu mogą korzystać przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzą przeważającą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności w następujących branżach:
  • Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
  • Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
  • Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,
  • Działalność agentów turystycznych,
  • Działalność organizatorów turystyki.

Zakres wsparcia

  • Dofinansowanie wynosi miesięcznie 2000 zł do wynagrodzenia 1 pracownika, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
  • Przysługuje przez 3 miesiące kalendarzowe, od miesiąca złożenia wniosku.

Szczegółowy opis znajduje się w pliku poniżej lub na stronie internetowej www.wupgdansk.praca.gov.pl

 

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Turystyki pod numerem 58 326 83 50
lub adresem e-mail dt@pomorskie.eu

Adres siedziby

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Turystyki
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk