Badanie klimatu Rowerowego logo

Badanie Klimatu Rowerowego

fot. Polska Unia Mobilności Aktywnej
29.09.2020
Tomasz Legutko
Tomasz
Legutko
AUTOR
Tomasz Legutko
Tomasz
Legutko
29.09.2020

Do 10 października gminy, powiaty mogą zgłaszać swoje miejscowości do Ogólnopolskiego Badania Klimatu Rowerowego.

Badania Klimatu Rowerowego są próbą zebrania opinii o jakości warunków korzystania z roweru w Polsce. Do 10 października organizator badania, Polska Unia Mobliności Aktywnej „PUMA”, zbiera zapisu miast, miejscowości chcących wziąść udział w badaniu.

Wyniki testu umożliwią stworzenie wielowymiarowego obrazu sytuacji osób korzystających z rowerów w poszczególnych miastach i gminach kraju, dając możliwość wsparcia argumentów na rzecz poprawy warunków jazdy rowerem i jakości przestrzeni publicznych.
LINK DO FORMULARZA

Badanie jest realizowane w porozumieniu z organizacjami rowerowymi Europy, zrzeszonymi w Europejskiej Federacji Cyklistów (ECF).

Szczegóły na: rowerowyklimat.pl

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Turystyki pod numerem 58 326 83 50
lub adresem e-mail dt@pomorskie.eu

Adres siedziby

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Turystyki
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk