PĘTLA ŻUŁAWSKA I ZATOKA GDAŃSKA
Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu Urzędu Morskiego w Gdyni

Krynica Morska – rozbudowa pirsu pasażerskiego w morskim porcie rybackim

Martyna Sawicka/UMWP
16.09.2020
Tomasz Legutko
Tomasz
Legutko
AUTOR
Tomasz Legutko
Tomasz
Legutko
16.09.2020

W Krynicy Morskiej podpisano umowę na dofinansowanie projektu Urzędu Morskiego w Gdyni pt. „Krynica Morska - rozbudowa pirsu pasażerskiego w morskim porcie rybackim". Projekt otrzymał ponad 11,2 mln zł unijnego dofinansowania

W środę, 9 września, w Krynicy Morskiej marszałkowie województwa pomorskiego Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski podpisali umowę z Zastępcą Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni – panią Barbarą Olczyk na dofinansowanie projektu Urzędu Morskiego w Gdyni pt. „Krynica Morska – rozbudowa pirsu pasażerskiego w morskim porcie rybackim”. Ponad 11,2 mln zł unijnego dofinansowania pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt ten jest komplementarny z inwestycją Gminy Miasta Krynica Morska pn. „Pętla Żuławska – rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej” i obie te inwestycje stanowią element przedsięwzięcia strategicznego pn. „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej”.

Krynica Morska Petla Żuławska II

Projekt dotyczy rozbudowy istniejącego już pirsu oraz wydłużenia nabrzeża wraz z zabezpieczeniem skarpy w Krynicy Morskiej. Pirs Pasażerski, który obecnie ma długość ok. 100 m zostanie wydłużony o 65,5 m. Szerokość wejścia do portu wyniesie 38 m, co skutkować będzie zmniejszeniem falowania wewnątrz portu. Przy przedłużonym pirsie cumować będą mogły statki pasażerskie białej floty i jednostki Urzędu Morskiegow Gdyni. Na odcinku od narożnika nasady istniejącego pirsu w stronę ulicy Gdańskiej wydłużone będzie nabrzeże postojowe o długości 50,0 m, które pełnić będzie funkcję postojową. Dalej, w stronę ulicy Gdańskiej wykonane będzie umocnienie brzegu wschodniego i brzegu północnego. Ponadto, w miejscu obecnego ciągu pieszo-jezdnego na odcinku 194 m wykonana zostanie nowa utwardzona nawierzchnia. Bezpośrednio za zjazdem z ulicy Gdańskiej znajdować się będzie parking. Całkowita wartość projektu to ponad 13,2 mln zł. Projekt realizowany będzie do końca 2022 roku.

Czytaj wiecej na https://www.rpo.pomorskie.eu/-/krynica-morska-rozbudowa-pirsu-pasazerskiego-w-morskim-porcie-rybackim

Szczegóły dot. wykorzystania środków unijnych w województwie pomorskim znajdują się w Raporcie z realizacji RPO WP 2014-2020.

Monika Grochulska

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Turystyki pod numerem 58 326 83 50
lub adresem e-mail dt@pomorskie.eu

Adres siedziby

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Turystyki
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk