PĘTLA ŻUŁAWSKA I ZATOKA GDAŃSKA
Uprawianie turystyki wodnej w okresie stanu epidemii Covid-19

Uprawianie turystyki wodnej w okresie stanu epidemii Covid-19

12.05.2020
Tomasz Legutko
Tomasz
Legutko
AUTOR
Tomasz Legutko
Tomasz
Legutko
12.05.2020

W związku z ograniczeniami obostrzeń związanymi z utrzymującym się stanem epidemii Covid-19 od 20 kwietnia 2020 roku na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej nie obowiązuje już zakaz przemieszczania się osób. Z kolei od 4 maja br. wodniacy mogę już skorzystać z usług portów i przystani zarówno żeglarskich jak i kajakowych

Dzięki zapisom w rozporządzeniu Rady Ministrów z dniem 2 maja br., można wykorzystywać infrastruktury zewnętrznej do uprawiania sportów wodnych i motorowodnych lub rekreacji. Zapis ten oznacza, że porty i przystanie mogą prowadzić działalność w zakresie infrastruktury zewnętrznej tj. pomostów, bramownicy, odbioru ścieków, udostępniania energii, parkowania itp. Nadal nie mogą funkcjonować tawerny czy restauracje. Rozporządzenie natomiast nic nie wspomina o sanitariatach. Mowa jest jedynie o „infrastrukturze zewnętrznej”.

Od 4 maja br. w ramach drugiego etapu odmrażania gospodarki możliwe jest uprawianie rekreacji wodnej wg następujących wytycznych:

Maksymalnie do 2 osób.: Infrastruktura zewnętrzna do uprawiania sportów wodnych: kajak, łódka, rower wodny.

W przypadku korzystania z infrastruktury o charakterze otwartym będą obowiązywały następujące zasady bezpieczeństwa:

  • zachowanie dystansu społecznego,
  • obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy),
  • ograniczona liczba osób,
  • weryfikacja uczestników (zgłoszenie do zarządcy osób wchodzących na obiekt),
  • brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC),
  • dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie,
  • obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,
  • korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po każdym użyciu.

Należy mieć na uwadze również treści zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z 19 kwietnia 2020 r. w zakresie m. in. czasowego ograniczenia określonych zakresów działalności przedsiębiorców, nakazu określonego sposobu przemieszczania się oraz obowiązku stosowania środków profilaktycznych.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Turystyki pod numerem 58 326 83 50
lub adresem e-mail dt@pomorskie.eu

Adres siedziby

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Turystyki
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk