BIKING SOUTH BALTIC!
„Biking South Baltic! – rozwój i promocja międzynarodowego szlaku rowerowego EuroVelo10.

„Biking South Baltic! – rozwój i promocja międzynarodowego szlaku rowerowego EuroVelo10.

08.03.2017
Tomasz Legutko
Tomasz
Legutko
AUTOR
Tomasz Legutko
Tomasz
Legutko
08.03.2017

28 lutego w Gdańsku, odbyła się konferencja inaugurująca realizację projektu pt. „Biking South Baltic! Promotion and development of the Baltic Sea Cycle Route (Route No. 10) in Denmark, Germany, Lithuania, Poland and Sweden", współfinansowanego ze środków Programu Interreg Południowy Bałtyk.

Projekt, którego liderem jest Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, a jednym z 6 partnerów Samorząd Województwa Pomorskiego (w imieniu, którego zadania realizować będzie Departament Turystyki) dotyczy działań na rzecz rozwoju i promocji międzynarodowego szlaku rowerowego biegnącego brzegiem Morza Bałtyckiego – EuroVelo10. Wśród kluczowych partnerów projektu znalazła się m.in. Europejska Federacja Cyklistów – odpowiedzialna za certyfikowanie tras EuroVelo, oraz zagraniczne organizacje, stowarzyszenia, instytut badawczy działający w obszarze turystyki rowerowej w Europie. Polskich partnerów reprezentuje również Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego.

W województwie pomorskim projekt jest uzupełnieniem dla działań jakie w najbliższych latach podejmować będą beneficjenci przedsięwzięcia strategicznego – Pomorskie Trasy Rowerowe, finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego.

Program konferencji oprócz przedstawienia głównych założeń projektu, skupił się przede wszystkim na transferze wiedzy i wymianie doświadczeń, związanych z tworzeniem, eksploatacją i komercjalizacją tras rowerowych, nie tylko tych, wchodzących w skład EuroVelo10. Korzystając z obecności międzynarodowych ekspertów – praktyków, ciekawy merytorycznie program, skierowany był do wszystkich osób związanych z budową, eksploatacją, zarządzaniem i promocją tras rowerowych w naszym kraju, a także firm turystycznych zainteresowanych obsługą klientów nastawionych na aktywny wypoczynek.

Przedstawione prezentacje:

  1. Badania w turystyce rowerowej – jak zbierać dane, jak je analizować. Carl Henrik Marcussen, Centre for Regional and Tourism Research
  2. Biking South Baltic! – promocja i rozwój międzynarodowej trasy rowerowej (EuroVelo 10). Łukasz Magrian
  3. EuroVelo europejska sieć dróg rowerowych – korzyści ekonomiczne, społeczne, środowiskowe i kulturowe. Ed Lancaster European Cyclists’ Federation
  4. Polska vs. Europa – wybrane trasy rowerowe – Szymon Nitka, www.znajkraj.pl
  5. Zarzadzanie turystyka rowerową, współpraca sektora publicznego i biznesu – model duński. Jesper Pørksen Dansk Cykelturisme
  6. Zarządzanie i promocja produktami turystyki rowerowej. Jacek Zdrojewski, TREK.

 

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Turystyki pod numerem 58 326 83 50
lub adresem e-mail dt@pomorskie.eu

Adres siedziby

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Turystyki
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk