Aktualności

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert pod nazwą: „Rozwój turystyki i krajoznawstwa w województwie pomorskim w roku 2019"

Konkurs skierowany do organizacji pożytku publicznego, których działalność statutowa obejmuje dziedzinę, której dotyczy konkurs(turystykę i krajoznawstwo).

 

Warunkiem przystąpienia do niniejszego konkursu jest złożenie oferty konkursowej za pośrednictwem serwisu witkac.pl oraz w formie papierowej, w postaci wydruku oferty wypełnionej we wskazanym wyżej serwisie.

Termin składania ofert (w obydwu formach – zarówno elektronicznej, jak i papierowej) upływa 22 lutego 2019 r., o godzinie 15.45

Oferty w formie papierowej należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: KONKURS „Rozwój turystyki i krajoznawstwa województwa pomorskiego w roku 2019"

- bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, w godzinach 7.45-15.45
lub
- bezpośrednio w sekretariacie Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Augustyńskiego 2 , 80-819 Gdańsk, w godzinach 7.45-15.45
lub
- wysłać pocztą na adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Turystyki, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.

O zachowaniu terminu złożenia oferty w formie papierowej decyduje data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Oferty w formie papierowej przesyłane za pośrednictwem poczty muszą wpłynąć do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w nieprzekraczalnym terminie: 22 lutego 2019 r do godz.15.45

 

Do pobrania:

  1. UCHWAŁA turystyka i krajoznawstwo 2019
  2. Załącznik  nr 1 do uchwały - regulamin konkursu 2019
  3. Załącznik nr 2 do Uchwały

 

view szablon artykułu

Najczęściej czytane

Kontakt