Aktualności

Zapytanie ofertowe w projekcie Biking South Baltic! / Interreg South Baltic

Województwo Pomorskie zaprasza do skladania ofert na wykonanie usługi polegającej na wsparciu serwisowym systemu bazodanowego i rozwoju bazy danych służącej do zbierania informacji dotyczących obiektów turystycznych znajdujących się w korytarzu trasy rowerowej EuroVelo 10

 

Celem zadania jest wykonanie usługi polegającej na wsparciu serwisowym systemu bazodanowego i rozwoju bazy danych służącej do zbierania informacji dotyczących obiektów turystycznych znajdujących się w korytarzu trasy rowerowej EuroVelo 10 Szwecja-Dania-Niemcy-Polska oraz przygotowanie strony internetowej. Baza danych docelowo ma zawierać ok 1 000 rekordów (obiektów) znajdujących się w korytarzu trasy rowerowej EuroVelo 10 (zwanej dalej Bazą).

dokładny opis zamówienia znajduje sie w Bazie Konkurencyjności pod ADRESEM

Proszę o udzielenie odpowiedzi (formularz ofertowy) do dnia  24-07-2019 roku na adres mailowy: rowery@pomorskie.eu

 Zadanie realizowane jest w ramach projektu: Biking South Baltic! - Biking South Baltic! Promotion and development of the Baltic Sea Cycle Route (Route No. 10) in Denmark, Germany, Lithuania, Poland and Sweden

view szablon artykułu

Najczęściej czytane

Pomorskie Trasy Rowerowe

Nadmorska trasa R10 (EuroVelo10), R13 Szlak Żelaznej Kutryny (EuroVelo13), R9 (EuroVelo 9) i Wiślana Trasa Rowerowa (WTR)

Kontakt PTR

Nadmorska trasa R10 (EuroVelo10), R13 Szlak Żelaznej Kutryny (EuroVelo13), R9 (EuroVelo 9) i Wiślana Trasa Rowerowa (WTR)