Aktualności

Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia OZNAKOWANIE POZIOME na drogach rowerowych asfaltowych

Departament Turystyki Województwa Pomorskiego zwraca się z zapytaniem o szacunkową wartość zamówienia na wykonanie oznakowania promocyjnego na drogi rowerowe

Zapraszamy do składania ofert na rozeznanie cenowe, którego przedmiotem jest wyprodukowanie oraz aplikacja oznakowania promocyjnego na wskazanych lokalizacjach na drogach rowerowych w województwie pomorskim.

Opis zamówienia;

  1. aplikacja 16 kompletów naklejek będących w posiadaniu Zamawiającego  wykonanych w technologii streetprint , instrukcja w załączeniu
  2. wykonanie i aplikacja 14 kompletów oznakowań poziomych wizerunkowych w wyznaczonych miejscach zgodnie ze wzorem
  3. aplikacja 6 znaków wizerunkowych zgodnie ze wzorem w wyznaczonych miejscach, malowanie białą farbą na nawierzchni asfaltowej (zał. nr 5)

 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 15 lipca 2020.

W załączeniu znajduje niezbędne załączniki. 

Szacunkową wartość zamówienie cen wyrażoną w cenach brutto i netto na każdy element prosimy wysłać na adres mailowy rowery@pomorskie.eu do dnia 25 marca 2020 r.

Załączniki: 

  1. Zapytanie o szacowanie wraz z opisem przedmiotu zamówienie
  2. Instrukcja aplikacji Street-Print ULTRA
  3. Oznakowanie poziome wizerunkowe  wymiary
  4. Wizualizacja projekt oznakowania poziomego
  5. Grafika "Pomorskie Trasy Rowerowe" 
view szablon artykułu

Najczęściej czytane

Kontakt