Aktualności

Zaproszenie do składania ofert

Województwo Pomorskie zaprasza do skladania ofert na wykonanie, dostawa i montaż 4 szt. czujników do zliczania rowerzystów na trasie Velo Baltica (EuroVelo 10) wraz z system zliczania i prezentacji danych

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż 4 szt. czujników do zliczania rowerzystów na trasie Velo Baltica (EuroVelo 10) wraz z system zliczania i prezentacji danych w ramach realizacji projektu: „Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji"

Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferty należy składać w Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
2. Termin składania ofert upływa dnia 28.09.2018 roku o godzinie 15:00.
3. Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej „Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk" Oprócz nazwy i adresu Wykonawcy na kopercie należy umieścić napis: 
„Oferta na przeprowadzenie badania ankietowego w projkecie Biking South Baltic!".
4. Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty na wskazany adres e-mail w określonym powyżej terminie.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Piotr Książek, p.ksiazek@pomorskie.eu, tel. 58 32 68 327


Szczegóły zamówienia opisane są na stronach BAZY KONKURENCYJNOŚCI (link)

view szablon artykułu

Najczęściej czytane

Pomorskie Trasy Rowerowe

Nadmorska trasa R10 (EuroVelo10), R13 Szlak Żelaznej Kutryny (EuroVelo13), R9 (EuroVelo 9) i Wiślana Trasa Rowerowa (WTR)

Kontakt PTR

Nadmorska trasa R10 (EuroVelo10), R13 Szlak Żelaznej Kutryny (EuroVelo13), R9 (EuroVelo 9) i Wiślana Trasa Rowerowa (WTR)