Aktualności

Zakończono postępowanie dot. wykonania usługi przygotowania Bazy Danych w ramach projektu Biking South Baltic

Departament Turystyki informuje, że zostało rozstrzygnięte postępowanie polegające na wykonaniu usługi na przygotowanie bazy danych służącej do zbierania danych dotyczących obiektów turystycznych znajdujących się w korytarzu trasy rowerowej EuroVelo 10 Szwecja-Dania-Niemcy-Polska wraz z monitoringiem poprawności jej funkcjonowania i przeniesieniu autorskich praw majątkowych

Po ocenie złożonych ofert na wykonanie uslugi polegającej na 
przygotowaniu Bazy Danych służącej do zbierania informacji dotyczących obiektów turystycznych znajdujących się w korytarzu trasy rowerowej Euro Velo 10 Szwecja-Dania-Niemcy-Polska wraz z monitoringiem poprawności jej funkcjonowania i przeniesieniem autorskich praw majątkowych w ramach projektu „Biking South Balitc!Promotion and development of the Baltic Sea Cycle Route (Route No. 10) in Denmark, Germany, Lithuania, Poland and Sweden"programu Interreg Południowy Bałtyk realizowanego z Programu Interreg Południowy Bałtyk, została wybrana firma:
Hand2band group sp. z o.o.  z siedzibą w Gdyni, kod pocztowy 81-451, przy ul. Al. Zwycięstwa 96/98, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000623017, NIP: 1132912069, nr REGON: 36471578300000, o kapitale zakładowym w wysokości 5000 zł.
Wartość 2-letniej umowy wynosi 59 800,00 zł, brutto

view szablon artykułu

Najczęściej czytane

Pomorskie Trasy Rowerowe

Nadmorska trasa R10 (EuroVelo10), R13 Szlak Żelaznej Kutryny (EuroVelo13), R9 (EuroVelo 9) i Wiślana Trasa Rowerowa (WTR)

Kontakt PTR

Nadmorska trasa R10 (EuroVelo10), R13 Szlak Żelaznej Kutryny (EuroVelo13), R9 (EuroVelo 9) i Wiślana Trasa Rowerowa (WTR)