Aktualności

Wsparcie branżowe udzielane w ramach Tarczy antykryzysowej

Wojewódzki Urząd Pracy informuje o możliwości uzyskania wsparcia na rzecz ochrony miejsc pracy w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

 

Kto może skorzystać z dofinansowania?

  • Z instrumentu mogą korzystać przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzą przeważającą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności w następujących branżach:
  • Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
  • Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
  • Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,
  • Działalność agentów turystycznych,
  • Działalność organizatorów turystyki.

Zakres wsparcia

  • Dofinansowanie wynosi miesięcznie 2000 zł do wynagrodzenia 1 pracownika, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
  • Przysługuje przez 3 miesiące kalendarzowe, od miesiąca złożenia wniosku.

Szczegółowy opis znajduje się w pliku poniżej lub na stronie internetowej www.wupgdansk.praca.gov.pl

1. Wsparcie udzielane pracodawcom przez WUP w Gdańsku - zmiany w tarczy branżowej od 26 lutego 2021 r.

view szablon artykułu

Najczęściej czytane

Pomorskie Trasy Rowerowe

Nadmorska trasa R10 (EuroVelo10), R13 Szlak Żelaznej Kutryny (EuroVelo13), R9 (EuroVelo 9) i Wiślana Trasa Rowerowa (WTR)

Kontakt PTR

Nadmorska trasa R10 (EuroVelo10), R13 Szlak Żelaznej Kutryny (EuroVelo13), R9 (EuroVelo 9) i Wiślana Trasa Rowerowa (WTR)