Aktualności

Trwaja prace nad trasą EuroVelo 10/13 na zachodzie województwa

W ramach modernizacji drogi wojewódzkiej 203 na odcinku pomiędzy granicą z Województwem Zachodniopomorskim a Ustką realizowana jest budowa drogi rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego, którymi niebawem prowadzić będzie trasa rowerowa EuroVelo 10/13


Teren gminy Ustka jest miejscem, w którym nastąpi połączenie  trasy EuroVelo 10/13 miedzy województwami pomorskim i zachodniopomorskim. Budowa trasy rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 203 niedługo zostanie zakończona i do samej granicy województw pozostanie jedynie wykonanie przez gminę ponadkilometrowego odcinka na dawnym nasypie kolejowym.


Planowane połączenie trasy EV10/13 przy DW 203 z odcinkiem po dawnym nasypie kolejowym, fot. DT

Całość inwestycji wzdłuż drogi wojewódzkiej realizowana jest przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku i obejmuje 12 kilometrowy odcinek sięgający aż do mostu na Słupi w Ustce. Odcinek ten doskonale wkomponuje się w przebieg  trasy Eurovelo 10/13 i  powiąże zadania inwestycyjne realizowane przez gminę Ustka i miasto Ustka w ramach przedsięwzięcia Pomorskie Trasy Rowerowe.  

Aktualny stan zaawansowania prac można śledzić na bieżąco na stronie www.ptr.pomorskie.eu lub na naszym facebooku (link do profilu). 

view szablon artykułu

Najczęściej czytane

Pomorskie Trasy Rowerowe

Nadmorska trasa R10 (EuroVelo10), R13 Szlak Żelaznej Kutryny (EuroVelo13), R9 (EuroVelo 9) i Wiślana Trasa Rowerowa (WTR)

Kontakt