Aktualności

Spotkanie informacyjne - Pomorskie Szlaki Kajakowe 

Stan realizacji poszczególnych przedsięwzięć, promocja, oznakowanie szlaków kajakowych, a także współpraca z operatorami to nie jedyne tematy poruszone na spotkaniu


W dniu 24 kwietnia 2019 r. w Kościerzynie odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące  przedsięwzięcia strategicznego „Pomorskie Szlaki Kajakowe", które otworzył Wicemarszałek Województwa  Pomorskiego – pan Ryszard Świlski.

W przedmiotowym spotkaniu wzięli udział: partnerzy przedsięwzięcia strategicznego, operatorzy kajakowi, właściciele stanic kajakowych, a także przedstawiciele: nadleśnictw, parków narodowych i krajobrazowych, a także pracownicy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz samorządów lokalnych. Poruszono wiele kluczowych kwestii związanych z tematyką kajakową.
Omówiono stan realizacji poszczególnych przedsięwzięć, promocję i oznakowanie szlaków kajakowych, a także współpracę z operatorami oraz sposób zarządzania powstałą infrastrukturą kajakową. Uwagę zwrócono na kwestie związane z bezpieczeństwem na szlakach  jak i  czystością na rzekach w tym bieżące sprzątanie brzegów i przystani kajakowych czy też  częstsze opróżniane TOI-TOI w sezonie  kajakowym.
Dzięki wspaniałym krajobrazom i wielu różnorodnym rzekom, Pomorskie jest uważane za najlepsze miejsce do przeżywania kajakarskich przygód. Aby nasze szlaki były bardziej atrakcyjne, Samorząd Województwa Pomorskiego od kilku lat wspiera rozwój turystyki wodnej. W tym celu z inicjatywy województwa realizowane jest przedsięwzięcie „Pomorskie Szlaki Kajakowe".

Od 2018 roku udało się zbudować wiele nowych stanic i przystani kajakowych, gdzie można odpoczywać podczas wypraw na łono natury. Oczywiście pomyślano też o tym, żeby ułatwić pokonywanie trudniejszych odcinków poprzez utworzenie wielu nowych przenosek, czy też zacumowanie kajaków przy nowych pomostach.

Wszystko to jest możliwe dzięki współpracy między 79 partnerami! Wartość środków przeznaczonych na rozwój kajakarskiego przedsięwzięcia to blisko 60 mln zł. Pozwoliło to na powstanie wielu nowych obiektów i realizacji zadań, których do tej pory zrealizowano 85. Mimo to nie spoczęto na laurach, ponieważ blisko 140  kolejnych obiektów są lub będą w realizacji. Ponadto prawie tysiąc kilometrów pomorskich rzek zostanie oznakowanych, na szlakach pojawią się zarówno znaki informacyjne, jak i ostrzegawcze np. pływające pale kierunkowe. Dzięki temu kajakarze będą mogli skupić się na podziwianiu walorów przyrody, a nawigacja stanie się formalnością.

view szablon artykułu

Najczęściej czytane

Kontakt