Aktualności

Nowe odcinki Wiślanej Trasy Rowerowej w Stegnie i Gdańsku

Trwa budowa drogi rowerowej na koronie wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły od Mikoszewa do Drewnicy w Gminie Stegna. Gotowa jest już trasa EV9/WTR przez Wyspę Sobieszewską i jej połączenie z gminą Cedry Wielkie

 

Na ukończeniu są nowe odcinki Wiślanej Trasy Rowerowej wzdłuż przekopu wiślanego po stronie Gdańska i Gminy Stegna.

Miasto Gdańsk wybudowało już ok. 6 km bitumicznej drogi rowerowej i połączyło się trasą EuroVelo9/Wiślana Trasa Rowerowa z Gminą Cedry Wielkie. Dzięki tej inwestycji, po kornie wału wiślanego przejezdne są już odcinki do Błotnika i Cedr Wielkich oraz do Kiezmarka i strażnicy wałowej w Leszkowych (Gm. Cedry Wielkie, 12 km).

    

Wjazd na wał w pobliżu Śluzy Przegalina  I   Widok na trasę w Gminie Stegna w m.Drewnica

Gmina Stegna finalizuje budowę ponad  5 km bitumicznej drogi rowerowej na koronie wału rzeki Wisły od miejscowości Mikoszewo do Drewnicy. Na części tego odcinka od strony Drewnicy położony jest już asfalt. Działanie jest realizowane w ramach projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe – Rowerem przez Żuławy" w partnerstwie z Gminą Nowy Dwór Gdański w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Planowany termin zakończenia budowy 30 październik 2021 r.

 

 

Aktualny stan zaawansowania prac można śledzić na bieżąco:
na stronie www.ptr.pomorskie.eu 
na naszym facebooku (link do profilu). 

Ślady GPX: https://dt.pomorskie.eu/przebieg-trasy 

Szukaj inspiracji rowerowych na   www.pomorskie.travel/pl/aktywnie-rower  

view szablon artykułu

Najczęściej czytane

Pomorskie Trasy Rowerowe

Nadmorska trasa R10 (EuroVelo10), R13 Szlak Żelaznej Kutryny (EuroVelo13), R9 (EuroVelo 9) i Wiślana Trasa Rowerowa (WTR)

Kontakt PTR

Nadmorska trasa R10 (EuroVelo10), R13 Szlak Żelaznej Kutryny (EuroVelo13), R9 (EuroVelo 9) i Wiślana Trasa Rowerowa (WTR)