Aktualności

Nowe inwestycje w turystykę wodną w ramach przedsięwzięcia Pętla Żuławska i Zatoka Gdańska

W dniach 27 listopada oraz 6 grudnia marszałkowie Mieczysław Struk oraz Wiesław Byczkowski podpisali umowy z włodarzami pomorskich gmin i przedstawicielami klubów żeglarskich, na mocy których projekty wchodzące w skład przedsięwzięcia „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej" otrzymały dofinansowanie ze środków unijnych RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020


W ramach obecnie podpisanych umów, powstanie nowoczesna infrastruktura żeglarska: przystanie żeglarskie, pomosty z trapami i umocnieniami brzegu, powstaną drogi z miejscami postojowymi, oświetleniem hybrydowym i monitoringiem. Nowe unijne inwestycje umożliwią zagospodarowanie szlaków wodnych i dalszy rozwój turystyki wodnej w obszarze Dolnej Wisły i Zalewu Wiślanego.

Przedmiotem pierwszego projektu realizowanego przez Miasto Gdańsk jest rozbudowa i przebudowa istniejącego portu jachtowego w Górkach Zachodnich dla zwiększenia oferty żeglarskiej w obrębie Wisły Śmiałej. Inwestycja została podzielona na dwa etapy. Po realizacji I Etapu na terenie portu będą mogły cumować 183 jednostki pływające, a po zakończeniu II Etapu (realizowanego ze środków własnych beneficjenta) ilość miejsc cumowniczych wzrośnie do 235. W ramach projektu powstanie niezbędna infrastruktura portu jachtowego taka jak: żelbetowe pomosty, nabrzeża, falochron pływający, sieci wodociągowe, kanalizacyjne, deszczowe. Wartość inwestycji to prawie 20 mln zł, a dofinansowanie unijne wyniesie ponad 12 mln zł.

Drugi projekt realizowany przez Miasto Gdańsk zakłada budowę przystani żeglarskiej w Sobieszewie na Martwej Wiśle przy ulicy Nadwiślańskiej. Inwestycja przewiduje wykonanie 3 pomostów pływających, tworzących zamknięty port. Projekt zakłada również powstanie dwóch budynków: budynku hangarowego przeznaczonego do trzymania sprzętu żeglarskiego oraz budynku użytkowego przystani z bosmanatem, zabudowanymi toaletami automatycznymi, toaletą, zapleczem socjalnym, pomieszczeniami technicznymi. Powstanie także infrastruktura towarzysząca, m.in. wiata grillowa oraz sala szkoleniowa. Wartość inwestycji to 5,9 mln zł, a dofinansowanie unijne wyniesie 4,1 mln zł.

Trzeci projekt będzie realizowany jest przez Akademicki Klub Morski Gdańsk. Przedmiot projektu obejmuje rozbudowę i przebudowę przystani klubowej w Górkach Zachodnich w obrębie Wisły Śmiałej Zatoki Gdańskiej. Projekt przewiduje realizację m.in.: budowy nowych pomostów cumowniczych; prace remontowe istniejących konstrukcji nabrzeży i pomostów; budowę nowych budynków Akademickiego Klubu Morskiego i infrastruktury zaplecza lądowego. Wartość inwestycji to prawie 6 mln zł, a dofinansowanie unijne wyniesie 3,8 mln zł.

Gmina Miasta Krynica Morska na realizację projektu pt. Pętla Żuławska – rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej otrzyma ponad 6,7 mln  zł unijnego dofinansowania. W ramach projektu realizowane będą działania obejmujące rozbudowę portu jachtowego w Krynicy Morskiej. Zakres inwestycji zawiera rozbiórkę istniejącego hangaru i budynku klubowego oraz budowę w jego miejscu budynku do obsługi portu z zapleczem sanitarno-socjalnym, a także budynku magazynowego wraz z układem obsługi komunikacyjnej i placami, w tym placem postojowym jachtów, zakup żurawia i wózka widłowego oraz zakup pomostu pływającego w celu zwiększenia liczby miejsc cumowniczych o 13 stanowisk. Całkowita wartość projektu to niemal 8 mln zł. Projekt zostanie zrealizowany do końca grudnia 2021 roku.

Gmina Puck otrzyma ponad 1 mln zł unijnego dofinansowania na realizację projektu pt. Rzucewo - rozwój oferty żeglarskiej w gminie Puck. Przedmiotem projektu jest budowa pomostu stałego. Dzięki jego realizacji powstanie ciąg pomostów (stałych i pływających) dłuższy od istniejącego o 43 m, dzięki czemu znacząco zwiększy się możliwość cumowania jednostek. Liczba miejsc cumowniczych dzięki realizacji projektu to 10 sztuk. Realizacja inwestycji umożliwi optymalne wykorzystanie infrastruktury pomostu dla uprawiania żeglarstwa i różnych form sportów wodnych np. windsurfingu, wykorzystywania jednostek o małym zanurzeniu i jachtów mieczowych. Całkowita wartość projektu to ponad 1,2 mln zł. Projekt zostanie zrealizowany do grudnia 2021 roku.

view szablon artykułu

Najczęściej czytane

Kontakt