Aktualności

Nowe inwestycje w turystykę wodną w ramach przedsięwzięcia Pętla Żuławska i Zatoka Gdańska

W dniach 27 listopada oraz 6 grudnia marszałkowie Mieczysław Struk oraz Wiesław Byczkowski podpisali umowy z włodarzami pomorskich gmin i przedstawicielami klubów żeglarskich, na mocy których projekty wchodzące w skład przedsięwzięcia „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej" otrzymały dofinansowanie ze środków unijnych RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020


W ramach obecnie podpisanych umów, powstanie nowoczesna infrastruktura żeglarska: przystanie żeglarskie, pomosty z trapami i umocnieniami brzegu, powstaną drogi z miejscami postojowymi, oświetleniem hybrydowym i monitoringiem. Nowe unijne inwestycje umożliwią zagospodarowanie szlaków wodnych i dalszy rozwój turystyki wodnej w obszarze Dolnej Wisły i Zalewu Wiślanego.

Przedmiotem pierwszego projektu realizowanego przez Miasto Gdańsk jest rozbudowa i przebudowa istniejącego portu jachtowego w Górkach Zachodnich dla zwiększenia oferty żeglarskiej w obrębie Wisły Śmiałej. Inwestycja została podzielona na dwa etapy. Po realizacji I Etapu na terenie portu będą mogły cumować 183 jednostki pływające, a po zakończeniu II Etapu (realizowanego ze środków własnych beneficjenta) ilość miejsc cumowniczych wzrośnie do 235. W ramach projektu powstanie niezbędna infrastruktura portu jachtowego taka jak: żelbetowe pomosty, nabrzeża, falochron pływający, sieci wodociągowe, kanalizacyjne, deszczowe. Wartość inwestycji to prawie 20 mln zł, a dofinansowanie unijne wyniesie ponad 12 mln zł.

Drugi projekt realizowany przez Miasto Gdańsk zakłada budowę przystani żeglarskiej w Sobieszewie na Martwej Wiśle przy ulicy Nadwiślańskiej. Inwestycja przewiduje wykonanie 3 pomostów pływających, tworzących zamknięty port. Projekt zakłada również powstanie dwóch budynków: budynku hangarowego przeznaczonego do trzymania sprzętu żeglarskiego oraz budynku użytkowego przystani z bosmanatem, zabudowanymi toaletami automatycznymi, toaletą, zapleczem socjalnym, pomieszczeniami technicznymi. Powstanie także infrastruktura towarzysząca, m.in. wiata grillowa oraz sala szkoleniowa. Wartość inwestycji to 5,9 mln zł, a dofinansowanie unijne wyniesie 4,1 mln zł.

Trzeci projekt będzie realizowany jest przez Akademicki Klub Morski Gdańsk. Przedmiot projektu obejmuje rozbudowę i przebudowę przystani klubowej w Górkach Zachodnich w obrębie Wisły Śmiałej Zatoki Gdańskiej. Projekt przewiduje realizację m.in.: budowy nowych pomostów cumowniczych; prace remontowe istniejących konstrukcji nabrzeży i pomostów; budowę nowych budynków Akademickiego Klubu Morskiego i infrastruktury zaplecza lądowego. Wartość inwestycji to prawie 6 mln zł, a dofinansowanie unijne wyniesie 3,8 mln zł.

Gmina Miasta Krynica Morska na realizację projektu pt. Pętla Żuławska – rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej otrzyma ponad 6,7 mln  zł unijnego dofinansowania. W ramach projektu realizowane będą działania obejmujące rozbudowę portu jachtowego w Krynicy Morskiej. Zakres inwestycji zawiera rozbiórkę istniejącego hangaru i budynku klubowego oraz budowę w jego miejscu budynku do obsługi portu z zapleczem sanitarno-socjalnym, a także budynku magazynowego wraz z układem obsługi komunikacyjnej i placami, w tym placem postojowym jachtów, zakup żurawia i wózka widłowego oraz zakup pomostu pływającego w celu zwiększenia liczby miejsc cumowniczych o 13 stanowisk. Całkowita wartość projektu to niemal 8 mln zł. Projekt zostanie zrealizowany do końca grudnia 2021 roku.

Gmina Puck otrzyma ponad 1 mln zł unijnego dofinansowania na realizację projektu pt. Rzucewo - rozwój oferty żeglarskiej w gminie Puck. Przedmiotem projektu jest budowa pomostu stałego. Dzięki jego realizacji powstanie ciąg pomostów (stałych i pływających) dłuższy od istniejącego o 43 m, dzięki czemu znacząco zwiększy się możliwość cumowania jednostek. Liczba miejsc cumowniczych dzięki realizacji projektu to 10 sztuk. Realizacja inwestycji umożliwi optymalne wykorzystanie infrastruktury pomostu dla uprawiania żeglarstwa i różnych form sportów wodnych np. windsurfingu, wykorzystywania jednostek o małym zanurzeniu i jachtów mieczowych. Całkowita wartość projektu to ponad 1,2 mln zł. Projekt zostanie zrealizowany do grudnia 2021 roku.

view szablon artykułu

Najczęściej czytane

Pomorskie Trasy Rowerowe

Nadmorska trasa R10 (EuroVelo10), R13 Szlak Żelaznej Kutryny (EuroVelo13), R9 (EuroVelo 9) i Wiślana Trasa Rowerowa (WTR)

Kontakt PTR

Nadmorska trasa R10 (EuroVelo10), R13 Szlak Żelaznej Kutryny (EuroVelo13), R9 (EuroVelo 9) i Wiślana Trasa Rowerowa (WTR)