Aktualności

Niewypłacalności Biura Podróży AKTIV TOURS REISEN Sp. z o.o.

Informacje dotyczące niewypłacalności Biura Podróży AKTIV TOURS REISEN Sp. z o.o. dla Podróżnych, którzy zawarli umowę o udział w imprezie turystycznej, która nie zostanie zrealizowana.

Departament Turystyki UMWP w Gdańsku informuje, iż dnia 23 grudnia 2019 r. Prokurent Spółki Biuro Podróży AKTIV TOURS REISEN Sp. z o.o. przedłożyło Marszałkowi Województwa Pomorskiego oświadczenie o niewypłacalności. Spółka posiada gwarancję ubezpieczeniową wystawioną przez AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. Poszkodowani podróżni proszeni są o kontakt z wystawcą gwarancji, który poprowadzi proces przyjmowania roszczeń z tytułu zawartych umów o świadczenie imprez turystycznych

            Tel :  022 555 00 50

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Uprawnieni do składania roszczeń są:

  • poszkodowani Podróżni,
  • agenci (należy dołączyć pełnomocnictwo od Podróżnego).

Roszczenie może złożyć:

  • osoba/firma, która zawarła umowę w imieniu swoim i/lub pozostałych osób z umowy,
  • każdy Podróżny z umowy we własnym imieniu.

Do roszczenia należy dołączyć:

  • kopię umowy o udział w imprezie turystycznej zawartej między podróżnym a organizatorem turystyki lub kopie dokumentów potwierdzających nabycie powiązanych usług turystycznych, za których realizację jest odpowiedzialny przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych;
  • kopię dowodu wpłaty na rzecz organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych należności za imprezę turystyczną lub usługi turystyczne, za których realizację jest odpowiedzialny przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych;
  • formularz zgłoszenia szkody z gwarancji ubezpieczeniowej (pobierz formularz).

Roszczenia należy składać na adres:

AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa

 

view szablon artykułu

Najczęściej czytane

Kontakt