Aktualności

Koncepcja programowo – przestrzenna w obszarze Delty Wisły, części Zalewu Wiślanego oraz wybrzeża Zatoki Gdańskiej.

$image_alt

Dla przedmiotowego przedsięwzięcia przygotowana jest „Analiza wykonalności przedsięwzięcia „Rozwój oferty turystyki wodnej na obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej" . Ma ona na celu dokonanie oceny wykonalności przewidzianych do realizacji inwestycji, służyć jako materiał wyjściowy do opracowania projektów technicznych i studium wykonalności dla poszczególnych inwestycji oraz stanowić podstawę do zawarcia porozumień z przyszłymi partnerami .

W chwili obecnej Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego jest w posiadaniu projektu „Koncepcji programowo – przestrzennej w obszarze Delty Wisły, części Zalewu Wiślanego oraz wybrzeża Zatoki Gdańskiej" będącej częścią składową przedmiotowej analizy wykonalności.

W związku z powyższym zachęcamy Państwa do zapoznania się z projektem „Koncepcji programowo – przestrzennej w obszarze Delty Wisły, części Zalewu Wiślanego oraz wybrzeża Zatoki Gdańskiej". Uwagi oraz wnioski do przedmiotowego dokumentu prosimy zgłaszać poprzez formularz uwag
w terminie do 7 września 2015r. wysyłając  na e-mail: zatoka@pomorskie.eu. Uwagi i wnioski zgłoszone po ww. terminie nie będą rozpatrywane. 

  1. Koncepcja programowo – przestrzenna;
  2. Załącznik nr 1 – Analiza żeglugowo – nawigacyjna rzeki Tuga;
  3. Załącznik nr 2.1 – Karty zadań;
  4. Załącznik nr 2.2 – Rysunki zagospodarowania terenu;
  5. Formularz uwag;
view szablon artykułu

Najczęściej czytane

Pomorskie Trasy Rowerowe

Nadmorska trasa R10 (EuroVelo10), R13 Szlak Żelaznej Kutryny (EuroVelo13), R9 (EuroVelo 9) i Wiślana Trasa Rowerowa (WTR)

Kontakt PTR

Nadmorska trasa R10 (EuroVelo10), R13 Szlak Żelaznej Kutryny (EuroVelo13), R9 (EuroVelo 9) i Wiślana Trasa Rowerowa (WTR)