Aktualności

Kolejny etap budowy ścieżki rowerowej w Gminie Władysławowo

W dniu 30 grudnia 2019 roku została zawarta umowa z wykonawcą budowy ścieżki rowerowej na terenie Gminy Władysławowo na odcinku od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 215 z ul. Uzdrowiskową do ul. Żarnowcowej przy planowanej przystani kajakowej na rzece Czarna Wda w miejscowości Jastrzębia Góra.

 

Trasa rowerowa R10 będzie przebiegać wzdłuż ul. Uzdrowiskowej, następnie ul. Wiejską, wzdłuż ul. Puckiej i ul. Żarnowcowej. W ramach budowy ścieżki wzdłuż ul. Uzdrowiskowej powstanie również chodnik oraz oświetlenie drogowe, a na ul. Żarnowcowej uzupełniona zostanie nawierzchnia drogowa z płyt YOMB.

W zdecydowanej większości nowa trasa rowerowa  wykonana zostanie o nawierzchni asfaltowej, jedynie na odcinkach ciągu pieszo-rowerowego zastosowano nawierzchnię z kostki betonowej. Szerokość ścieżki rowerowej wyniesie 2 m.

Wykonawcą robót jest MTM S.A. Firma Budowlano - Drogowa z siedzibą przy ul. Hutniczej 35 w Gdyni. Szacunkowa wartość zadania wynosi 3.963.596,32 zł, a termin jej realizacji wyznaczono na dzień 31.05.2020 roku.

Budowa kolejnego odcinka trasy rowerowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego województwa pomorskiego Pomorskich Tras Rowerowych zwiększy bezpieczeństwo podróżujących rowerzystów oraz podniesie walory turystyczne Gminy Władysławowo. Ta Inwestycja to kolejny krok na drodze do połączenia infrastrukturą rowerową kolejnych miejscowości położonych w zachodniej części Gminy Władysławowo i budowy całego odcinka trasy R10 tworzącej pierścień z trasa rowerową EuroVelo 10/13.

view szablon artykułu

Najczęściej czytane

Pomorskie Trasy Rowerowe

Nadmorska trasa R10 (EuroVelo10), R13 Szlak Żelaznej Kutryny (EuroVelo13), R9 (EuroVelo 9) i Wiślana Trasa Rowerowa (WTR)

Kontakt