Aktualności

Gdańsk przygotowuje się do budowy trasy EuroVelo 9 / WTR : Świbno - Błotnik

Kolejny krok został wykonany do rozpoczęcia budowy kluczowego odcinka dla Pomorskich Tras Rowerowych w Gdańsku


Budowa trasy rowerowej wzdłuż Przekopu Wisły od Świbna (wzdłuż ul. Świebnieńskiej) aż do granicy z Gmina Cedry Wielkie to brakujący odcinek tras EuroVelo 9 i Wiślanej Trasy Rowerowej. 
Jest to jeden z najważniejszych odcinków realizowanych w ramach Pomorskich Tras Rowerowych i to z racji zapewnienia potrzeb mobilności mieszkańcom jak i turystom ale także dlatego, że jest to początek jak i koniec międzynarodowej trasy rowerowej EuroVelo 9 Bałtyk-Adriatyk czyli Gdańsk-Pula (Chorowacja) oraz krajowej trasie rowerowej Wiślanej Trasy Rowerowej (Gdańsk-Wisła).

Na całym odcinku inwestycyjnym nawierzchnia zostanie wykonana z masy bitumicznej. Ponadto zostanie wybudowany zjazd do ości trasy EV9 w kierunku przystani Błotnik. Dzięki temu inwestycje realizowane w ramach przedsięwzięcia Pomorskie Trasy Rowerowe w Gminie Cedry Wielkie uzyskają połączenie za pomocą dróg rowerowych z Gdańskiem. 

Inwestycja wpłynie także na poprawę jakości przejazdu rowerowego trasą EuroVelo 9 / WTR wzdłuż wałów wiślanach na odcinku Gdańsk - Tczew, gdzie Miasto i Gmina Tczew zakończyły budowę dróg rowerowych na wałach wiślanych w kierunku Gdańska. 
Połączenie z przystanią w Błotniku pozwoli na stworzenie pętli w Gminie Cedry Wielkie w oparciu o budowane trasy EuroVelo i oraz ich ości czyli R9 (Błotnik - Cedry Wielkie - Giemlice).

Oprócz budowy dróg rowerowych Miasto Gdańsk wybuduje miejsce odpoczynku dla rowerzystów oraz wprowadzi docelowe oznakowanie trasy.

Nowa droga będzie kolejnym odcinkiem Wiślanej Trasy Rowerowej R-9 i Pomorskich Tras Rowerowych o Znaczeniu Międzynarodowym R-10. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8. Konwersja działanie 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Termin realizacji: 15 miesięcy od daty podpisania umowy

 

view szablon artykułu

Najczęściej czytane

Pomorskie Trasy Rowerowe

Nadmorska trasa R10 (EuroVelo10), R13 Szlak Żelaznej Kutryny (EuroVelo13), R9 (EuroVelo 9) i Wiślana Trasa Rowerowa (WTR)

Kontakt PTR

Nadmorska trasa R10 (EuroVelo10), R13 Szlak Żelaznej Kutryny (EuroVelo13), R9 (EuroVelo 9) i Wiślana Trasa Rowerowa (WTR)