Aktualności

Badanie Klimatu Rowerowego

fot. Polska Unia Mobilności Aktywnej

Do 10 października gminy, powiaty mogą zgłaszać swoje miejscowości do Ogólnopolskiego Badania Klimatu Rowerowego.


Badania Klimatu Rowerowego są próbą zebrania opinii o jakości warunków korzystania z roweru w Polsce. Do 10 października organizator badania, Polska Unia Mobliności Aktywnej "PUMA", zbiera zapisu miast, miejscowości chcących wziąść udział w badaniu.

Wyniki testu umożliwią stworzenie wielowymiarowego obrazu sytuacji osób korzystających z rowerów w poszczególnych miastach i gminach kraju, dając możliwość wsparcia argumentów na rzecz poprawy warunków jazdy rowerem i jakości przestrzeni publicznych.
LINK DO FORMULARZA

Badanie jest realizowane w porozumieniu z organizacjami rowerowymi Europy, zrzeszonymi w Europejskiej Federacji Cyklistów (ECF).

Szczegóły na: rowerowyklimat.pl


 

view szablon artykułu

Najczęściej czytane

Pomorskie Trasy Rowerowe

Nadmorska trasa R10 (EuroVelo10), R13 Szlak Żelaznej Kutryny (EuroVelo13), R9 (EuroVelo 9) i Wiślana Trasa Rowerowa (WTR)

Kontakt PTR

Nadmorska trasa R10 (EuroVelo10), R13 Szlak Żelaznej Kutryny (EuroVelo13), R9 (EuroVelo 9) i Wiślana Trasa Rowerowa (WTR)