Aktualności

!Pomorskie - ponad 216 milionów złotych na pomorskie szlaki rowerowe, kajakowe i żeglarskie

Aleksandra Chalińska

Nowe trasy rowerowe, infrastruktura szlaków kajakowych, budowa i rozbudowa portów, przystani żeglarskich oraz pomostów cumowniczych – to wszystko powstanie dzięki projektom, które decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego otrzymały dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Marszałkowie Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski oraz członek Zarządu Województwa Pomorskiego Ryszard Świlski podpisali umowy z włodarzami pomorskich gmin, na mocy których projekty otrzymają unijne dofinansowanie.

Inwestycje wchodzą w skład trzech turystycznych przedsięwzięć strategicznych samorządu województwa pomorskiego: „Pomorskie Szlaki Kajakowe", „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu  międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9" i „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej". Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego koordynuje realizację przedsięwzięć strategicznych i udziela dotacji ze środków unijnych, a ich rzeczowa realizacja oraz wkład własny jest po stronie pomorskich gmin. Całkowita wartość umów to ponad 216 mln zł, z czego blisko 133 mln zł stanowi dofinansowanie unijne.

Pomorskie Trasy Rowerowe

W ramach projektów powstaną trasy rowerowe: R-10 (docelowo EuroVelo 10) – wzdłuż morza, od strony Ustki przez Łebę, Władysławowo, Trójmiasto, Nowy Dwór Gdański oraz Krynicę Morską, aż do wschodniej granicy województwa oraz R-9 zwana Wiślaną Trasą Rowerową (docelowo EuroVelo 9) – przez Żuławy Gdańskie, Tczew, Gniew i  Kwidzyn aż po południową granicę województwa. Efektem zaplanowanych działań będzie spójna oferta łącząca turystykę aktywną z turystyką kulturową i przyrodniczą, z których skorzystać będą mogli mieszkańcy Pomorza oraz osoby odwiedzające region z kraju i zagranicy.

Dzięki realizowanym projektom zbudowane zostaną nowe trasy rowerowe a także wykorzystane zostaną dla ruchu rowerowego drogi publiczne o niskim natężeniu ruchu oraz wały przeciwpowodziowe rzeki Wisły . Powstanie ponad 600 km tras o różnych nawierzchniach, w tym w szczególności o nawierzchni bitumicznej, charakteryzującej się wysokim komfortem dla podróżujących rowerem. Z myślą o rowerzystach powstanie również dodatkowa infrastruktura na trasach – 73 miejsc wypoczynku ze stołami i ławeczkami, stojakami na rowery i tablicami informacyjnymi.  Inwestycje te przyczynią się do poprawy dostępności walorów przyrodniczych i kulturowych regionu, dzięki czemu zwiększy się konkurencyjność oferty turystycznej regionu poprzez wykreowanie nowych produktów turystycznych. Ponadto nowe trasy wpiszą się w europejską sieć długodystansowych szlaków rowerowych EuroVelo stając się dzięki temu częścią międzynarodowego systemu rowerowego. Całkowita wartość wszystkich projektów to ponad 141 mln zł, z czego ponad 73 mln zł stanowi unijne dofinansowanie. Umowy na realizację projektów podpiszą Partnerzy Wiodący: miasta Gdańsk, Gdynia, Tczew i Krynica Morska oraz gminy: Kwidzyn, Puck, Pruszcz Gdański, Władysławowo oraz Nowy Dwór Gdański. Władze Sopotu umowę o dofinansowanie projektu podpisały w dniu 7 grudnia br. Projekty będą realizowane również na terenie partnerów projektów - miast Sztum, Kwidzyn, Hel, Puck, Pruszcz Gdański oraz gmin: Miłoradz, Ryjewo, Sztum, Sadlinki, Tczew, Subkowy, Pelpin, Gniew, Stegna, Sztutowo, Choczewo, Jastarnia, Kosakowo, Krokowa, Cedry Wielkie, Ostaszewo, Lichnowy oraz powiatu nowodworskiego.
Wiecej o projekcie 

 
Pomorskie Szlaki Kajakowe

Na terenie województwa pomorskiego znajduje się ponad 30 rzek i 1 100 kilometrów szlaków kajakowych. Od kilku lat podejmowane są działania zmierzające do stworzenia zintegrowanego, sieciowego produktu turystycznego, którego osią są szlaki kajakowe. Dzięki finansowaniu nowych projektów możliwe będzie udostępnienie szlaków wodnych dla kajakarzy i zapewnienie im bezpieczeństwa poprzez rozbudowę i poprawę standardu infrastruktury turystycznej, w szczególności kajakowej, a także udostępnienie kajakarzom dziedzictwa kulturowego i naturalnego w obszarach położonych wzdłuż 24 pomorskich rzek: Czernica, Biała, Brda, Zbrzyca, Chocina, Wda, Granicza, Trzebiocha, Pilica, Wietcisa, Wierzyca, Radunia, Słupia, Kamienica, Wieprza, Studnica, Pokrzywna, Liwa, Motława, Martwa Wisła, Szkarpawa, Nogat, Liwa, Tuga i Święta. Szlaki zostaną kompleksowo oznakowane, powstaną nowe obiekty publicznej infrastruktury turystycznej o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym (m.in., stanice kajakowe, przystanie, pomosty służące turystyce wodnej, slipy do wodowania kajaków,  przenoski). Miejsce te będą wyposażone m.in. w stojaki na kajaki, ławostały, wiaty, ławki, kosze na śmieci, paleniska, suszarki do kajaków, tablice informacyjno-promocyjne, osłonę przenośnego sanitariatu, stojaki na rowery czy lampy solarne) – razem ponad 200 (207) inwestycji. Projekty realizować będą partnerzy wiodący: miasta Gdańsk i Kwidzyn oraz gminy: Kościerzyna, Stężyca, Kobylnica, Starogard Gdański, Karsin, Nowy Dwór Gdański, Lipusz, Miastko, Chojnice, Rzeczenica, Łęczyce,  Sulęczyno i Brusy. Projekty będą realizowane również na terenie partnerów projektów – miast: Malbork, Kościerzyna, Ustka, Słupsk, Pruszcz Gdański, Prabuty, Starogard Gdański, Łeba, Lębork oraz gmin: Suchy Dąb, Pruszcz Gdański, Miłoradz, Stare Pole, Cedry Wielkie, Nowy Staw, Stegna, Stara Kiszewa, Skarszewy, Dębnica Kaszubska, Słupsk, Kartuzy, Somonino, Chmielno, Pruszcz Gdański, Żukowo, Prabuty, Kwidzyn, Ryjewo, Gniew, Pelplin, Kaliska, Czersk, Sierakowice, Kościerzyna, Trzebielino, Kępice, Koczała, Przechlewo, Rzeczenica, Konarzyny, Czarne, Nowa Wieś Lęborska, Wicko, Główczyce, Tuchomie, Czarna Dąbrówka, Parchowo, Kołczygłowy i Sierakowice. Partnerami części projektów będą również przedsiębiorstwa prywatne. Całość zaplanowanych inwestycji kajakowych ma zostać wykonana do 2019 r. Całkowita wartość realizowanych inwestycji to 50 mln zł. Przyznane na ten cel dofinansowanie to 41 mln zł.
Wiecej o projekcie 


Pętla Żuławska i Zatoka Gdańska

Potencjał krajobrazowy i turystyczny regionu powoduje, że jest to obszar, który w okresie letnim przyciąga rzesze turystów nastawionych na aktywne formy spędzania wolnego czasu. Dzięki realizacji projektów powstanie nowoczesna infrastruktura żeglarska: przystanie żeglarskie, pomosty z trapami i umocnieniami brzegu, powstaną drogi z miejscami postojowymi, oświetleniem hybrydowym i monitoringiem. Nowa zieleń uatrakcyjni teren, a kontenery sanitarne i mała architektura poprawią komfort turystów. Nowe unijne inwestycje umożliwią zagospodarowanie szlaków wodnych i dalszy rozwój turystyki wodnej w obszarze Dolnej Wisły i Zalewu Wiślanego. Przystanie żeglarskie połączą powstałą sieć Pętli Żuławskiej z portami Zatoki Gdańskiej. Planuje się wykonanie 10 inwestycji, w tym 3 mosty udrażniające ruch żeglugi śródlądowej. Nabrzeża i brzegi rzek wykorzystane zostaną jako tereny turystyczne oraz miejsca organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych i regionalnych wydarzeń kulturalnych. Pozwoli to na rozwój m.in. aktywnej turystyki wodnej (żeglarstwo, kajakarstwo, wioślarstwo), turystyki motorowodnej, hauseboating'u, oraz wyczynowych sportów wodnych. Inicjatywy te pozwolą na rozwój sieci przystani żeglarskich stanowiących część krajowego i międzynarodowego systemu szlaków żeglugowych. Atrakcją dla turystów będzie uruchomienie nowej trasy żeglugowej na Tudze poprzez uruchomienie nieczynnych mostów zwodzonych bądź ich przebudowę przęsła na podnoszone. Dzięki temu możliwe będzie udostępnienie mieszkańcom i turystom dziedzictwa kulturowego i naturalnego delty Wisły i Zatoki Gdańskiej. Całkowita wartość realizowanych projektów to ponad 24 mln zł. Unijne wsparcie przeznaczone na ten cel to ponad 18 mln zł. Projekty te realizować będą gminy: Kosakowo, Jastarnia, Sopot, Kwidzyn, Cedry Wielkie, Pruszcz Gdański oraz powiat nowodworski.
Wiecej o projekcie 

view szablon artykułu

Najczęściej czytane

Kontakt